Vergoeding

vergoedingDe behandelingen van de Holistische Praktijk Jessy Jansen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Deze behandelingen worden vergoed uit het aanvullende pakket naast de basisverzekering, en gaan niet van het eigen risico af.

De omvang van de vergoeding heeft te maken met hoe u verzekerd bent, en welke vergoeding u dan ontvangt. Dit kan een volledige of een gedeeltelijke vergoeding zijn.

Jessy Jansen is een erkend en registertherapeut.

Mocht u vragen hebben omtrent uw verzekering en de vergoeding die dat met zich mee brengt dan kunt u contact met mij opnemen, maar u zou ook kunnen kijken op de website van de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten, www.vnrt.nl.

U vindt daar een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en wat zij vergoeden. Mocht u niet zeker zijn van uw zaak, neem dan contact op dan kijk ik met u mee.