Werkwijze

Website jessy typewriterwebsite jessy goed keuzes

Integrale Gezondheid richt zich op gezondheid en mogelijkheden. Er wordt veel belang gehecht aan preventie en leefstijlinterventies.  Alle behandelingen die gegeven worden in de Praktijk hebben een geneeskundige (uit-) werking. Het accent ligt daarbij niet op ge- en verboden, maar op het verleiden van mensen tot gedrag te komen dat een positieve bijdrage kan leveren aan gezondheid en geluk.

In het eerste consult wordt een mondelinge anamnese afgenomen en vindt er een diagnostisch lichamlijk en energetisch onderzoek plaats.
De mondelinge anamnese  vertegenwoordigt het bewustzijn, en het lichamelijk en energetisch onderzoek laat zien wat het lichaam te vertellen heeft.
Deze twee informatiebronnen worden naast elkaar gelegd en hieruit ontstaat het behandelplan.

Dit behandelplan wordt met u besproken, en een keuze gemaakt welke opbouwende of prikkel behandeltherapieën er het best bij u passen om uw gezondheid postitief te beïnvloeden.
Uit de praktijk blijkt vaak dat dit een combinatie kan zijn van verschillende behandelvormen die elkaar kunnen versterken.
Bijvoorbeeld de combinatie massage en  bachbloesem, of dat er naar het voedingspatroon gekeken gaat worden en voetreflexologie wordt ingezet.

Het lichaam is altijd op zoek naar een gezond evenwicht (homeostase)  en de behandelingen zijn er dan ook op gericht om het zelfgenezend vermogen te ondersteunen zodat het goed zijn werk kan doen. Vormen zijn: massage, bachbloesem, energiepunt therapie, (life-style)coaching, schusslerzouten, reflexologie, gemmo, baunscheidt, schropfen, hydrotherapie, voeding en kruiden. In de Praktijk wordt er ook Oncologie Massage aangeboden. (Jessy is gecertificeerd Oncologie Massage Therapeut)

Vitaliteit en Balans zijn dan ook twee belangrijke peilers in de praktijk, om dit te bereiken putten we uit de krachten van de natuur; er wordt uitsluitend gewerkt met natuurzuivere producten zoals  Chi, dr. Hauschka en Weleda.